საქართველოს პროსოპოგრაფია

ფაქტები

რეგისტრირებული ფაქტები73414

ტიპი: ღონისძიება

სასოფლო-სამეურნეო კამპანიასთან დაკავშირებით, საქართველოს ჯანსახკომმა ჭიათურის რაიონში 10 დღით მიავლინა სანიტ-პროფილაქტიკური თეატრი ს. წერეთლის ხელმძღვანელობით. თეატრმა ჯანმრთელობის საკითხებზე წარმოდგენები დადგა და ლექციები გამართა.

ტიპი: ნასამართლეობა

სოლომონ ზაალის ძე ჟორჟოლიანი დააპატიმრეს 1924 წლის 25 მაისს, კომენდატურაში მიიღეს 4 ივნისს („საკამენდატუროში მიღებულია პატიმარი ჟორჟოლიანი სოლომონ“, ხელს აწერს თანამშრომელი მესხი), საქმის წარმოება დაიწყო 1924 წლის 11 აგვისტოს. იქამდე, 3 ივნისს, დაკავებული დაჰკითხა ძაგანიამ. ჟორჟოლიანს ბრალად ედებოდა არალეგალური მუშაობა საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ, ასევე ის, რომ საკუთარ ძმასთან ერთად ყოველდღე წმენდდა იარაღს. (ოქმზე, რომელშიც ჟორჟოლიანს შევსებული აქვს საკუთარი მონაცემები დაპატიმრების დროდ მითითებულია 25 მაისი, უფრო ქვემოთ დაკავებულის ხელმოწერის დღედ მითითებულია 4 მაისი).

ტიპი: ღონისძიება

სახელმწიფო თეატრში საქველმოქმედო მიზნით გაიმართა მოხსენებათა დილა. მოხსენებები ეხებოდა დენიკინის განზრახვას ამიერკავკასიის რესპუბლიკების წინააღმდეგ გამოლაშქრების შესახებ. მოხსენებით გამოვიდნენ როგორც საქართველოს, ასევე აზერბაიჯანის მხრიდანაც. თავის გამოსვლაში საგარეო საქმეთა მინისტრი გეგეჭკორი ხალხს უმტკიცებდა, რომ საქართველოს მთავრობამ ყველაფერი გააკეთა შეიარაღებული დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად. ასევე აღინიშნა დენიკინის წარმომადგენლის, ინგლისელი გენერლის არაობიექტური დამოკიდებულება.

ტიპი: ორგანიზაცია

არქიფო დუტუს ძე ჩაჩავას სახელზე გაცემული იყო მოწმობა, რომლის მიხედვითაც შეეძლო უცხოეთში გასვლა. დაკითხვის ოქმის მიხედვით სთხოვენ, რომ თუკი უთანაგრძნობს ბოლშევიკურ პარტიას გამოაქვეყნოს პრესაში განცხადება, სადაც დაწერს, რომ უთანაგრძნობს ახალ ხელისუფლებას და გადმოვიდა მეშევიკური პარტიიდან, არ შეუშლის ხელს აღმშენებლობით სამუშაოებს.

ტიპი: ღონისძიება

დღის პირველ საათზე საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა კირიონ II-მ, თბილელი მიტროპოლიტი ლეონიდეს, ურბნელი დავითის და თბილელი სამღვდელოების თანამწირველობით, სამადლობელი პარაკლისი გადაიხადა სიონის ტაძარში საქართველოს დამოუკიდებლობის გამო.

ტიპი: პირადი ინფორმაცია

გიორგი მიხეილის ძე ჭკადუას ყელზე მარჯვენა მხარეს ჰქონდა ჭრილობა.

ტიპი: ავტორობა

დ. ნახუცრიშვილმა, დრამატული სტუდიის დავალებით, თარგმნა დიდი მთავრის - კონსტანტინე კონსტანტინეს ძის პიესა „მეფე ურიათა“.

ტიპი: ავტორობა

სახელმწიფო თეატრში დადიგა ვიქტორ დოლიძის ოპერა „ქეთო და კოტე“.

ტიპი: გარდაცვალება

ღამით აბაშის უბნის მილიციელებმა მოკლეს ყაჩაღი ვანო ჩაჩავა.

ტიპი: ავტორობა

შ. დადიანის დასასვენებლად გამგზავრების წინ, თეატრში გაიმართება მისი ახალი პიესის „გეგეჭკორის“ წარმოდგენა.

ტიპი: ღონისძიება

1918 წელს შესდგა კრება უმთავრეს სახელოსნოს, ტელეგრაფის სახელოსნოს, უმთავრეს მასალის საწყობის და თბილისის დეპოს პროფესიონალურ კავშირის სექციებისა, რკინის გზის მთავარ სახელოსნოს ყოფილ ადგლობრივ აღმასრულებელ კომიტეტის შენობაში. მთავარი საკითხი იყო უმთავრეს სახელოსნოს სექციის პრეზიდიუმის და სარაიონო გამგეობის და მისი პრეზიდიუმის წევრთა არჩევნები. კრება გახსნა ამხ. მიხეილ ძამანაშვილმა

ტიპი: თანამდებობა

გენერალი დავით ჭავჭავაძე ერთ- ერთი სახელგანთქმული კავალერისტი იყო რუსეთის არმიის ცხენოსან ჯარში. პირველი მსოფლიო ომის პირველ წლებში ნიკოლოზ მეორემ დართო მას ნება ჩამოეყალიბებინა ქართველ ცხენოსანთა ათასეული, ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც რუსეთის მეფემ ქართული ჯარის შექმნა ინება თავის არმიაში.ამ ნაწილში, რომელსაც ქართველ ცხენოსანთა პირველი ათასეული უწოდეს დავით ჭავჭავაძე დანიშნეს უფროსად და მიანიჭეს უფლება ყველა ნაწილიდან გამოეწვია ქართველი ოფიცრები ამ ათასეულისათვის. მასთან იყო ქაქუცა ჩოლოყაშვილიც.

ტიპი: თანამდებობა

საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველ ხანებში მთავრობას მიუმართავს დავით ჭავჭავაძისათვის თხოვნით, ცხენოსანი ჯარი შეექმნა, მაგრამ მას საკუთარი პირობები წამოუყენებია, ალექსანდრე სულხანიშვილის თქმით, (ინფორმაცია არაზუსტია) ის მოითხოვდა სამი ბრიგადის ჩამოყალიბების უფლებასა და სრულ უფლებამოსილების მიღებას მტკიცე დისციპლინის შესატანად ჯარში. რის გამოც მთავრობა არ დათანხმდა. ცოტა დროის გასვლის შემდეგ კვლავ მიმართა მთავროიბამ თხოვნით, სასწრაფოდ შეექმნა ცხენოსანთა ჯარი, მაგრამ ჭავჭავაძე უარზე იდგა, ასეთ მოკლე ხანში, მტერი რომ კარს არის მომდგარი ვერ მოვასწრებ ჩამოყალიბებასო. ნოე ჟორდანიას მიუმართავს : გვიშველე თავადო, სამშობლო განსაცდელშია. თქვენც ისევე უნდა დაგვეხმაროთ ამ გაჭირვების ჟამს ,როგორც თქვენს მამა- პაპას უბრძოლია ქვეყნისათვისო.

ტიპი: ღონისძიება

1917 წლის დამლევს, მას შემდეგ, რაც გენერალმა მაზნიაშვილმა არტილერია გააგზავნა მახათას მთისა და სოღანლუღის ქედის დასაკავებლად, იგი გაემართა სამხედრო სკოლისაკენ სადაც თავი მოუყარა ხევსურთა დანაყოფებს (ოთხასამდე კაცი) და თავისუფალ ჯარისკაცებს კაპიტან ჯაფარიძის სუდენტთა ათასეულიდან და გაგზავნა არტილერიის დასაცავად თავად კი ისევ მთავრობის თავმჯდომარესთან გაემართა საქმის ვითარების მოსახსენებლად. მოხსენების შემდეგ იგი შეუერთდა არტილერიას მახათას მტაზე. საჭირო ზომებისა და ულტიმატუმის თავის დროზე წარდგენის გამო, მტრის ეშელონები მთავრობის გადადგომის ნაცვლად სურსათს, ტანისამოსსა და ცხენის საკვებს დასჯერდნენ და ბაქოსკენ გასწიეს, თუმცა მთავრობა კვლავაც შიშობდა, რომ ეშელონებს შეეძლოთ ფოილოს ხიდთან გადმოსხდომა და თბილისზე იერიშის მიტანა.

ტიპი: გარდაცვალება

ოსმალეთის ფრონტიდან უკან დახეული თექვსმეტი რუსული ეშელონი აზერბაიჯანში სადგურ შამქორთან გაანადგურა აფხაზავას ჯავშნიანმა მატარებელმა. შეტაკებისას დაიღუპა თავად აფხაზავა და მისი ორი უახლოესი თანაშემწე: მაყაშვილი და მაკარაშვილი.

ტიპი: პირადი ინფორმაცია

კაპიტანი სერგო კარგარეთელი იყო მცოდნე არტილერისტი და მთალი I მსოფლიო ომი დასავლეთის ფრონტზე გაატარა.

ტიპი: ღონისძიება

1918 წლის 30 მარტს სამტრედიაში ყოველ საათში მოდიოდა ბათუმის ფრონტიდან მოტაცებული ქონებით დატვირთული მატარებლები, რომლებიც მთლად გადაჭედილი იყო ფრონტიდან გამოქცეული ქართველი ჯარისკაცებით. ისინი არწმუნებდნენ გენერალ მაზნიაშვილს, რომ თავიანთი ნაწილებიდან სამხედრო ქონების დასაცავად იყვნენ მივლინებული. სადგურ სამტრედიის კომენდანტი, საპიორის ოფიცერი კაპიტანი შენგელია ცდილობდა შეეჩერებინა გამოქცეული ჯარისკაცები, მაგრამ საკმარისი ძალების არ ყოლის გამო, ვერაფერს გახდა. გამოქცეული ჯარისკაცები თავიანთ სოფლებსა და სხალებში გარბოდნენ და თან მიჰქონდათ სახაზინო სამოსი, იარაღი და მოკაზმულობა.

ტიპი: თანამდებობა

ქაქუცა ჩოლოყაშვილი, ბათუმში შეხვედრია ჟლობას, რომელსაც კარგად იცნობდა ტვერსკის პოლკიდან, რომელიც თურქმნეთში იდგა მეფის მთავრობის დროს. ამ დროს ჟლობა ვახმისტერი ყოფილა ქაქუცას ასეულში. სწორედ ამ ნაცნობობის წყალობით მომხდარა ისე ,რომ ქაქუცას დივიზია და ათასეული არ განუიარაღებიათ. ხოლო როდესაც ცხნოსანი დივიზია და პირველი ცხენოსანი ათასეული შეაერთეს ჟლობამ ქაქუცას ცხენოსანი ჯარის უფროსობა შესთავაზა,რაზეც უარი მიიღო. სამაგიეროდ კი მისივე მითითებით ფრიდონ წულუკიძე დაინიშნა სარდლად

ტიპი: ღონისძიება

1921 წელს ჯანდიერის სიკვდილის გამო, ჯარისკაცებმა გამოარკვიეს ვინ მოკლა ის და ლეკების დღესასწაულ ბაირამობაზე, როდესაც ყველანი მეჩეთში იყვნენ წასულები 15 კაცი სოფელს თავს დაესხა სამი მათგანი, რომელთაც მკვლელობა ჩაიდინეს დაიჭირეს, მეოთხემ დაღესტანში გადასვლა მოასწრო და წაიყვანეს მათი სახლების გასაჩხრეკად ერთმა ლეკმა დრო იხელთა და სახლში ყოფნისას ცულს ხელი დაავლო და ერთ -ერთ ჯარისკაცს ჯუგუ დადიანს მოუღერა, რომელიც ძლივს გადარჩა სიკვდილს რომ არა ალექსანდრე სულხანიშვილი. მან მოკლა ლეკი იარაღით. განვითარებული მოვლენების გამო საქართველოში დანიშნული მთავარი კომისარი, გოგი ხიმშიაშვილთან ერთად თბილისიდან გამოგზავნეს

ტიპი: ავტორობა

ზარმაირ სიმონიანმა დაშნაკცუტუნის პარტიის მდივანმა გადასცა ტელეგრამა კარავაევადან, სადაც “ყაზახეთის” დაშნაკცუტუნის პარტიული კომიტეტი ითხოვდა გაეგზავნათ შემწეობა ჯარისკაცების ოჯახებისათვის და დააეფუძნებინათ კარვანსარების შეწყალების კომიტეტი

ტიპი: ღონისძიება

პირველ კავკასიურ კინემატოგრაფისტთა ამხანაგობა „კინოსოიუზის“ მიერ ორგანიზებულ კინომექანიკოსთა კურსებზე ლექციების წასაკითხად მოიწვიეს ინჟინერ-მექანიკოსი ვალერიან გულიანიცკი და ინჟინერ-რადიოტექნიკოსი ვსევოლოდ მასალოვი.

ტიპი: ავტორობა

სახელმწიფო მზრუნველობის კომისარის სახელზე 1918 წლის 14 მარტს გაიგზავნა წერილი, რომლის თანახმადაც კავკასიის ჯარის დემობილიზაციის გამო, ექიმები, რომლებიც საერთო გაწვევისას მსახურობდნენ , ეხლა განთავისუფლებულნი არიან საქმიანობისგან და უნდა დაუბრუნდნენ თავიან მუდმივ სამუშაოს. შესამჩნევი ეპიდემიის ზრდის გამო ,გუბერნიისა და სამხარეო კომისარიატებმა სამედიცინო პუნქტებს უნდა მოთხოვონ, შეუსრულებლობის შემთხვევაში ჩაითვლებიან, როგორც სამსახურის დამტოვებლები.ამ წერილს ხელს აწერენ სამედიცინო სამმართველოს კომისარი ვლადიმერ მახვილაძე და საქმთა მმართველი მმართველი ფ, ფეხნერი

ტიპი: ღონისძიება

1917 წლის 15 ნოემბერს ჩატარდა ამიერკავკასიის საქარხნო კრება, რომელზედაც მოხსენება გააკეთა დ.გ აბხაზმა.